Факультативи, гуртки

І Н Ф О Р М А Ц І Я
ПРО РОБОТУ ШКІЛЬНИХ ГУРТКІВ ТА СЕКЦІЙ ЗНЗ № 262
У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ